Nordiska Kammarorkesterns uppdrag

Uppdraget
Nordiska Kammarorkestern ska, inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst Västernorrland, ge konserter regionalt men även nationellt och internationellt.

Orkestern ska också vidareutveckla sitt samarbete med tonsättare för att förvalta och nyskapa den västerländska konstmusiken.