Om Nordiska Kammarorkestern

Nordiska Kammarorkestern bildades 1990 och består i dag av 35 musiker. Förutom symfonikonserter i abonnemangsserien har Nordiska Kammarorkestern en varierad verksamhet som inkluderar projekt inom området barn och unga, samtida musik och uruppföranden, pedagogisk verksamhet, kammarmusik och konserter med populära artister.

Orkestern uppträder på en rad platser, de flesta naturligt nog i Sundsvall – hemmascenen – och Västernorrland, men verksamheten omfattar också nationella och internationella uppdrag och turnéer. Orkestern gör även regelbundet skivinspelningar. Konstnärlig ledare är Elisabet Ljungar och Eva Ollikainen är sedan 2018 orkesterns chefdirigent.

Inom orkestern finns även två mindre ensembler, Nordiska Kammarensemblen och Nordiska Blåsarkvintetten.

Med besättningen stråkkvintett, blåskvintett och piano kan Kammarensemblen beskrivas som en delbar rysk docka med många variationsmöjligheter. Gruppen framträder, förutom på alla upptänkliga platser i Västernorrland, även nationellt och internationellt.

Nordiska Blåsarkvintetten har konserterat i Sverige, Kina, Polen, Storbritannien, Tyskland, Norge och Finland, gjort skivinspelningar och uruppfört ett stort antal verk för blåsarkvintett. Kvintetten är känd för sina nyskapande produktioner för barn och unga. 

Pressbilder