Musikens Vänner

Som medlem får du exklusiva erbjudanden från bl.a Nordiska Kammarorkestern.

Läs mer om Musikens vänner.

Musikens vänner

Musikens Vänner i Sundsvall har som syfte att främja orkester- och kammarmusik i Sundsvall med omnejd. Detta sker genom att föreningen anordnar föreläsningar i samband med konserterna och genom utskick som håller medlemmarna a jour med musikverksamheten.

Föreningen samarbetar främst med Nordiska Kammarorkestern och Sundsvalls Orkesterförening. Årsavgiften är endast 150 kronor. Enklast blir du medlem genom att sätta in avgiften på Plusgirokonto 141 44 07-5. Glöm inte att ange ditt namn, adress och e-postadress på talongen! Många nyheter och ändringar meddelas ofta endast via e-post!