Anna-Lena Wigren

Anna-Lena Wigren

Producent/Projektledare barn & unga

060-658 54 84

Namn: Anna-Lena Wigren

Arbetsuppgift/titel : Ansvarar f.a. för B o U-verksamheten med våra fast anställda musiker. Projektledare.

Tidigare yrke/bakgrund: Utbildad tvåämneslärare i musik och franska.

Musikalisk förebild: Många! Musiker som vill förmedla något, inte minst lusten och kärleken till musik!

Har jobbat i Nordiska Kammarorkestern och Musik Västernorrland sedan år: 1984, samt några år innan för Rikskonserter.

Annat intresse: Bästa avkoppling: barnbarn och stickning! Och sommarstället på Tynderö.

Musikaliska anekdoter:

Roligt: Svenska Lyxorkesterns gästspel  inklusive allsång tillsammans med Bengan Jansson.

Gripande:  The Show must go on – jätteprojekt med typ 170 ungdomar, NKO och Queens musik.

Hänförande: Georg Li´s pianospel; en vuxens mogna musicerande levererat av en tonåring.