Fokusår i vänkommun

Som en del i Nordiska Kammarorkesterns regionala uppdrag fokuserar vi, tillsammans med Musik Västernorrland varje år på en av länets sju kommuner efter ett rullande schema. Fokusarbetet planeras i samarbete med kommunens olika aktörer, arrangörer, skolor, invånare och genomförs läsårsvis. Syftet är att ge en struktur för det regionala uppdraget, att förankra verksamheten i länets kommuner samt att hitta nya arbetsformer och samarbetspartners. Vi lär känna vårt län och länet lär känna oss.

Läs mer om arbetet med vänkommuner på Scenkonst Västernorrland

Följande aktiviteter är planerade eller har ägt rum:

Fokusår vänkommun Örnsköldsvik 2017-2018

Fokusår vänkommun Timrå 2016-2017 

Fokusår vänkommun Sundsvall 2015-2016

Fokusår vänkommun Härnösand 2014-2015

Fokusår vänkommun Sollefteå 2013-2014