Arrangörslyftet

Arrangörslyftet finns till för dig som redan är – eller vill bli – arrangör av kulturevenemang. Det är ett ekonomiskt stöd till dig som jobbar ideellt ute i din kommun, som en stimulans att våga satsa för att göra livet mer berikande och levande där just du bor.

Arrangörslyftet har tillkommit med syfte att stimulera till och öka kulturutbudet i länet och riktar sig främst till arrangörer och arrangemang utanför tätorterna.

Arrangörslyftet finansieras av Region Västernorrland tillsammans med Scenkonst Västernorrland, Riksteatern Västernorrland och länets alla sju kommuner i samverkan. Ladda hem logotyper, ansökningshandlingar med mera