Lars Karlsson

Lars Karlsson

Scenmästare

060-658 54 47

 Namn: Lars Karlsson

Arbetsuppgift/titel: Orkester tekniker/Vaktmästeri

Tidigare yrke/bakgrund: Scenmästare 

Har jobbat i Nordiska Kammarorkestern o Musik Västernorrland sedan år: 2014
Tidigare jobbat på bla. Teater Västernorrland,Riksteatern och Dala Teatern som Scenmästare.